img
Solara

Մեր ծառայությունները

Ծառայություններ

Բարի գալուստ Solara ծառայություններ

SOLARA home about

Հայաստանն ունի արևային էներգիայի մեծ ներուժ (1մ² հորիզոնական մակերևույթի վրա արևային էներգիայի հոսքի միջին տարեկան արժեքը կազմում է 1720 կվտժ/մ2,իսկ հանրապետության տարածքի մեկ քառորդն օժտված է տարեկան 1850 կՎտԺ/մ² ինտենսիվությամբ արևային էներգիայի պաշարներով):

Խորհրդատվություն

Ունե՞ք խորհրդատվության կարիք

Մեր մասնագետները պատրաստ են անցկացնել անվճար խորհրդատվություն Ձեզ հետ: Կապ հաստատեք մեզ հետ և ստացեք Ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները:

Կապ մեզ հետ